เกี่ยวกับเรา

พื้นหลัง

CodePorting เปิดตัวในปี 2022 โดย Recruitize Pty Ltd เพื่อสร้างโซลูชันการแปลซอร์สโค้ดสำหรับนักพัฒนา มีโซลูชั่นภายใต้การพัฒนาอย่างแข็งขัน Cs2Java Translator, Cs2Cpp Translator และ Cs2Python Wrapper.

ภารกิจของเรา

การให้บริการสำหรับการแปลงผลิตภัณฑ์ C# โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถใช้งานได้ในภาษาการเขียนโปรแกรม C++, Java และ Python เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กระบวนการแปลงผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น ทำให้นักพัฒนาใช้โค้ดเบสที่มีอยู่ในภาษาการเขียนโปรแกรมหลายภาษาได้ง่ายขึ้น และขยายข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของตน

ติดต่อเรา

โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อเพื่อแบ่งปันอะไรกับเรา

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

Recruitize Pty Ltd, Suite 163, 79 Longueville Road, Lane Cove, NSW, 2066, Australia